Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

„Na wojnie są dobrzy i źli ludzie”

Zofia Burchacińska, świadek bombardowania Wielunia, która w 1939 roku miała 11 lat, opowiadała słuchaczom Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o swoich wspomnieniach związanych z II wojną światową.

Bohaterka wielu filmów przypominających tamte tragiczne wydarzenia, poruszała zarówno te najbardziej dramatyczne wydarzenia, jak również te bardziej zabawne.

W drugiej części spotkania, Marek Berger należący do WUTW, przedstawił monodram, za który otrzymał III miejsce na 17. Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016. Sztuka została napisana na podstawie tekstów Wisławy Szymborskie i Czesława Miłosza. Nawiązywała do tematów dotyczących konfliktów i wojen międzynarodowych.

Na zakończenie spotkania dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska, podziękowała Zofii Burchacińskiej za podzielenie się wspomnieniami, a Markowi Bergerowi pogratulowała sukcesu.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.