Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wykład WUTW

Kobiety piękne (umysłem i duchem) i kobiety –bestie

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie słuchaczy Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które poprowadziła dr Bożena Rabikowska. Pani Bożena jest pasjonatką historii, została uhonorowana Złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. W pierwszej części wykładu przedstawiła żartobliwe opinie mężczyzn o kobietach, które zakończył wiersz przeczytany przez Eugeniusza Gońdę. Wiersz ten dedykujemy wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet.

DO KOBIETY
(…)Może indziej „puch marny”, u nas tyś aniołem,
Dusza twoja dusz naszych lepszą jest połową,
Korona naszych zasług nad twoim lśni czołem;
Nieraz w całej ojczyźnie ty prostujesz węgły,
Które nasza niedbałość lub krewkość rozprzęgły,
I znów cicho, wytrwale, o! matko i żono,
Nici na nasze tkactwo snuje twe wrzeciono;
W radości tyś nam żaglem, w cierpieniu kotwicą,
Z potopu liść nadziei niesiesz, gołębico!”((…)
(Kornel Ujejski 1823-1897)

Spotkaniu towarzyszył występ Krystyny Wadowskiej z Praszki. Pani Krystyna od kilku lat realizuje swoją pasję, jaką jest śpiew klasyczny. Z zamiłowaniem wykonuje pieśni operowe i operetkowe.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.