Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Sukcesy na „Senioraliach” w Wieruszowie

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora seniorzy działający w Wieluńskim Domu Kultury wzięli udział w przeglądzie twórczości artystycznej zorganizowanym przez Wieruszowski Dom Kultury.

Z Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupa plastyczna „Akwarelki” zaprezentowała na wystawie obrazy wykonane różnymi technikami, panie działające w kole robótek ręcznych pokazały swoje dzieła, własne teksty poetyckie recytowała na scenie Nina Pawlaczyk, Marek Berger deklamował i inscenizował wybrane przez siebie utwory literackie i poetyckie. Nasz dom kultury reprezentował również chór „Melodia”, który zaśpiewał cztery pieśni. Na wieruszowskich „Senioraliach” za całokształt dorobku WU3W zdobył II miejsce i otrzymał nagrodę.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.