Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

WUTW wybrał Radę Słuchaczy

22 października 2015 r. słuchacze Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali Radę Słuchaczy w składzie:

Bożena Rabikowska
Danuta Parzyjagła
Alicja Belka
Marek Berger
Anna Guzek
Krystyna Pastusiak
Rada ukonstytuuje się na najbliższym spotkaniu i dokona podziału zadań.

Prelekcję pn. „Dopalacze kradną życie” wygłosił Przemysław Drozdek z Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.