Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wieluńskim Domu Kultury powstał w 2006 roku z inicjatywy Jadwigi Szromik i Alicji Belki, które do dziś aktywnie się w nim udzielają.

Do głównych zadań WUTW należy edukacja osób starszych oraz propagowanie wartościowego sposobu życia opartego na rozwoju zainteresowań i aktywności społecznej. Jest to wspaniała oferta dla osób, które zakończyły już karierę zawodową i dysponują wolnym czasem.

Ideą działania WUTW jest planowanie własnego czasu w sposób twórczy i przyjemny, poznawanie nowych osób z podobnymi zainteresowaniami i problemami. To również możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

W ramach prowadzonych zajęć słuchaczom proponuje się wykłady, seminaria, dyskusje, lektoraty języków obcych czy zajęcia rekreacyjno-sportowe

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .