Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wieluńskim Domu Kultury powstał w 2006 roku z inicjatywy Jadwigi Szromik i Alicji Belki, które do dziś aktywnie się w nim udzielają.

Do głównych zadań WUTW należy edukacja osób starszych oraz propagowanie wartościowego sposobu życia opartego na rozwoju zainteresowań i aktywności społecznej. Jest to wspaniała oferta dla osób, które zakończyły już karierę zawodową i dysponują wolnym czasem.

Ideą działania WUTW jest planowanie własnego czasu w sposób twórczy i przyjemny, poznawanie nowych osób z podobnymi zainteresowaniami i problemami. To również możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

W ramach prowadzonych zajęć słuchaczom proponuje się wykłady, seminaria, dyskusje, lektoraty języków obcych czy zajęcia rekreacyjno-sportowe

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.