Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupy zajęć

Balet klasyczny

Taniec baletowy dla dzieci to połączenie nauki podstaw tańca klasycznego z zabawą. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz zabawy usprawniające motorykę i pamięć ruchową.

Ucząc się krótkich etiud tanecznych, dzieci poszerzają możliwości swojego ciała, uczą się dyscypliny ruchu oraz bawią się ruchem i muzyką.

Prowadzi: Katarzyna Martyka-Fiećko

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.