Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Przegląd Twórczości Dojrzałej

Po raz drugi grupa plastyczna AKWARELKI wzięła udział w Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi.

Na wystawie prace prezentowali: Anna Guzek, Wanda Musiał, Barbara Widera, Marek Berger, Anna Walczak, Katarzyna Idaczyk, Alina Olejnik, Grzegorz Saganowski, Wiesława Choczaj, Henryka Błasiak, Alicja Fertała, Jadwiga Siudmak, Barbara Łuczak i Krystyna Stępień. Gratulacje!

Relacja RZW: http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=24787

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.