Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Koncert, koncert, koncert…

LETNI KONCERT Wieluńskiego Domu Kultury.

Radosna atmosfera wśród zaproszonych gości i wykonawców, a wszystko za sprawą Zespołu Wokalnego Pana Artura Szczęsnego,, o to chodzi,, i Zespołu Poezji Śpiewane,, Gwiazdy po osiemnastej ,, – Pana Piotra Sitarskiego . Obydwa te zespoły działają w WDK.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.