Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół wokalny

Zespół wokalny prowadzony przez Artura Szczęsnego działa przy Wieluńskim Domu Kultury od 2011 r. Zespół ten skupia wokół idei wspólnego śpiewania osoby w różnym wieku, od gimnazjalistów po osoby, które zakończyły już karierę zawodową. Poprzez swoją działalność zespół udowadnia, że wspólne czynne uprawianie kultury jest poza poznawaniem języka muzyki, kształtowaniem wyobraźni, wrażliwości i estetyki słowa. Repertuar zespołu to głównie formy wielogłosowe.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.