Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Poezji Śpiewanej ,,Gwiazdy po osiemnastej"

,Gwiazdy po osiemnastej’’ – zespół poezji śpiewanej, działający w ramach muzycznych sekcji WDK. Propozycja aktywnej samorealizacji oraz rozwijania zdolności wokalnych i instrumentalnych dla młodzieży uzdolnionej i wrażliwej muzycznie. Grupa działa od października 2015r., lecz w tym krótkim czasie muzycznie uświetniała m.in. WOŚP w WDK, Wieluńską Stajenkę 2016 – ,,Pociąg do Betlejem’’, imprezy środowiskowe i lokalne.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.