Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Orkiestra Dęta Wieluńskiego Domu Kultury

Orkiestra Dęta Wieluńskiego Domu Kultury dyrygowana przez Ihora Kobetsa uświetniła Wieluńskie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W skład orkiestry wchodzą muzycy z Kurowa i Masłowic. Dzięki projektowi kulturalnemu Wieluńska Karuzela Muzyczna. Integracja dofinansowanemu ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego orkiestra pozyskała młodych muzyków, którzy kontynuują tradycje gry w orkiestrze dętej.

 Zdjęcia: Hanna Białek – Żóraw

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.