Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Chór Melodia

Chór Melodia (dawny Chór Nauczycielski) powstał w 1958 r. Prowadzi go emerytowany nauczyciel muzyki – Jan Sarowski, który członkiem chóru jest od 43 lat.

W repertuarze chóru znaleźć można pieśni patriotyczne, historyczne, żołnierskie, ludowe i biesiadne. Chór Nauczycielski odnosi sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Próby odbywają się we wtorki w godz. 11.00-13.00 w sali WDK przy ul. Reformackiej 3 (dawny Klub Nauczyciela).

Posłuchaj koncertu świątecznego w wykonaniu chóru: http://www.youtube.com/watch?v=u2JDf72d3v8


Chór „Melodia” 16 maja 2015 zajął II miejsce w XVI PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI SENIORÓW, którego organizatorem było Sieradzkie Centrum Kultury.
Przegląd odbywał się w 5 kategoriach:
– chóry
– ludowe zespoły śpiewacze (repertuar w oparciu o tradycję ludową)
– zespoły (kapele biesiadne, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne)
– teatry, teatry obrzędowe, kabarety
– soliści, gawędziarze

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.