Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapia przez sztukę dla wrażliwych dzieciaków

Zajęcia dla wrażliwych dzieciaków, podczas których mali artyści poznają nowe techniki i metody pracy, jednocześnie bawiąc się. Uczą się kompozycji, projektowania, kreatywnego myślenia, współdziałania w grupie. Budują swoją samoocenę. Chętnie uczestniczą w zajęciach oraz swoim wzajemnym towarzystwie.

ProwadziKatarzyna Łaskawiec – nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Arteterapii – Akademia Jana Długosza w Częstochowie. Organizator i prowadzący wielu warsztatów edukacyjno – plastycznych na terenie województwa łódzkiego.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.