Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

KULINARNY KONKURS WIELKANOCNY

 

 

KULINARNY KONKURS WIELKANOCNY

dla PANÓW dużych i małych

„KRĘCIMY BABKI WIELKANOCNE”

Ponieważ do konkursu zgłosiła się zbyt mała liczba chętnych ( minimum według regulaminu to 5 zgłoszeń) jury postanowiło nie przyznawać głównej nagrody, a wyjątkowymi upominkami nagrodzić:  Miłosza Madziarę oraz Pawła Nowaka. Gratulujemy! Nagrody będą do odbioru jak tylko znowu będziemy otwarci dla Wszystkich 🙂

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator

Wieluński Dom Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń

 

 1. Uczestnicy konkursu:
 • konkurs dedykujemy wszystkim prawdziwym mężczyznom, niezależnie od wieku 🙂

 

 1. Cele konkursu
 • zachęcenie panów do czynnego udziału w kulinarnych przygotowaniach do świąt
 • odkrywanie i ujawnianie talentów kulinarnych męskiej części domowników
 • trafianie przez zabawę do żołądka i serca

 

 1. Treść pracy
 • należy bez pomocy pań upiec babkę wielkanocną

 

 1. Kryteria oceny prac
 • ocenie podlega:
  a) proces tworzenia – zarejestrujcie okiem aparatu fotograficznego ciekawe momenty pracy, nietypowe przybory do pracy, składniki, niespodzianki, uchylcie rąbka tajemnicy tworzenia Waszego kulinarnego dzieła wielkanocnego
  b) efekt końcowy
   Czy zaskoczycie nas finałem pracy?…

 

 1. Zasady dostarczenia prac:

     Zdjęcia minimum 6 sztuk ( może być kolaż zdjęć min. 6 sztuk) wysyłamy na adres : a.macinska@wdkwielun.pl do 15.04.2020.

Obowiązkowo wraz ze zdjęciami należy przesłać w mailu treść następującej zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury: wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych przez Wieluński Dom Kultury w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska, w szczególności na umieszczenie ich na stronie internetowej www.wdkwielun.pl oraz na profilach Wieluńskiego Domu Kultury na portalach społecznościowych w celach promocyjnych oraz
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 

W imieniu niepełnoletnich uczestników konkursu, zgłoszenie przesyła rodzic lub prawny opiekun uczestnika. W treści maila należy umieścić następujące oświadczenie: Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym ……………………………………. (imię i nazwisko uczestnika).

 

Ponadto należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku: wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………. (imię i nazwisko uczestnika) przez Wieluński Dom Kultury w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska, w szczególności na umieszczenie ich na stronie internetowej www.wdkwielun.pl oraz na profilach Wieluńskiego Domu Kultury na portalach społecznościowych w celach promocyjnych oraz
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

 1. Nagrody

Jury powołane przez dyrektora WDK dokona oceny prac i przyzna nagrody.  Jury zastrzega, że minimalna ilość prac, które będą podlegały ocenie to pięć. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń jury zastrzega inny podział nagród. 

W przypadku pracy zbiorowej przyznana będzie jedna wspólna dla autorów pracy nagroda, która nie zmienia swej wartości.

 

Nagrodą główną jest maszyna do pieczenia chleba.

 

Nagrody będą do odebrania po kwarantannie w Wieluńskim Domu Kultury.

 

 1. Wyniki konkursu

Zdjęcia – efekty pracy uczestników konkursu- oraz wyniki konkursu będą opublikowane na FB Wieluńskiego Domu Kultury.  

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .