Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs na całkiem naturalną szopkę bożonarodzeniową

Szopkę należy wykonać wyłącznie z naturalnych materiałów (np. słoma, papier, trawa, mech, drewno, kora, wióry, gałęzie, masa papierowa, trocinowa, gips, nasiona i owoce drzew
i krzewów, jak: kasztany, żołędzie, głóg). Wielkość szopki dowolna: od malutkiej (np. z nasion słonecznika, kukurydzy, dyni) do nawet olbrzymiej (np. z gałęzi, drewna, słomy)
SZTUCZNE TWORZYWA ZAKAZANE!

Cele konkursu
• zachowanie tradycji wykonywania szopek
• prezentacja szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców naszej gminy wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia
• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Uczestnicy konkursu
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci 10 – 13 lat
• młodzież 14 – 18 lat
• osoby dorosłe

Warunki uczestnictwa
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie, indywidualnie lub grupowo.
Pracę należy podpisać w widocznym miejscu podając:
– imię i nazwisko autora/autorów
– kategorię wiekową
Wraz z pracą należy dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

NAGRODY
Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury oceni prace, wyłoni najlepsze
i przyzna nagrody finansowe w trzech kategoriach wiekowych:
1) Dzieci:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł
2) Młodzież:
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 250 zł
3) Dorośli:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł

W przypadku nagrodzenia pracy zbiorowej nagroda nie zmienia swej wartości.
W przypadku pracy zbiorowej o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego autora pracy.
Nagrodę finansową osoby niepełnoletniej musi odebrać rodzic/opiekun prawny dziecka
za okazaniem dowodu osobistego.
Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w danej kategorii.
Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród rzeczowych dla autorów wyróżniających się prac.

plakat-szopka-i-balkon2

Kryteria oceny prac
• oryginalność i stylistyka formy
• umiejętne zastosowanie materiałów
• zgodność z ideą konkursu
• estetyka wykonania

Termin i miejsce dostarczenia prac
14 i 15 grudnia 2016 r. (środa i czwartek) w godz. 10.00 – 18.00
Prace przyjmujemy tylko w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Królewskiej 1.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:
18 grudnia 2016 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

Pokonkursowa wystawa
Wszystkie szopki spełniające kryteria konkursu będą wyeksponowane na placu Legionów
w okresie świątecznym.

Inne postanowienia
Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
Organizator może wyrazić zgodę na odbiór prac przez autorów jedynie po zakończeniu wystawy pokonkursowej, tj. 27.12.2016 r. w godz. 8.00 – 12.00 z placu Legionów przy pomocy pracownika WDK.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 43 843 86 40

Regulamin i karta zgłoszeniowa – plik

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .