Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Mini ogródek w doniczce

Nie każdy posiada ogród, w którym może realizować swoje fantazje przyrodnicze. Ale każdy może spełniać marzenia o własnym ogrodzie w wersji mini – stworzyć swój mini ogród w doniczce. Zaprojektować tak małą przestrzeń to jest sztuka!

Mini ogródek można założyć w starych i nowych, dużych i małych donicach, skrzynkach, pojemnikach, naczyniach…

Konkurs organizowany jest w związku ze Światowym Dniem Ziemi (22.04.2016). W tym dniu na całym świecie organizowane są manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego, których celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody. Światowy Dzień Ziemi to moment ekologicznej refleksji miliardów ludzi nad losem planety, na której żyjemy.

Prace konkursowe należy złożyć w Wieluńskim Domu Kultury, ul. Krakowskie Przedmieście 5 w dniach 10 i 11 maja 2016 roku w godzinach pracy placówki.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Regulamin – Mini ogródek w doniczce

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.