Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

I Konkurs Plastyczny „Oczami dziecka”

Wieluński Dom Kultury ogłasza I Konkurs Plastyczny „OCZAMI DZIECKA” – PLAKAT „PRZYJEDŹ DO WIELUNIA – warto!”

Terminy:
• Dostarczenie prac do 23.05.2016.
• Rozstrzygnięcie konkursu: 24.05.2016
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród : 29.05.2016 r.

Kategorie wiekowe:
• Szkoła podstawowa: klasy I– III
• Szkoła podstawowa: klasy IV – VI

Cele konkursu
• zgłębianie zasad tworzenia plakatu
• popularyzacja walorów turystycznych i estetycznych naszego miasta
• konfrontacja doświadczeń z zakresu różnych technik plastycznych dzieci w wieku szkolnym
• wspieranie działalności plastycznej środowisk twórczych i umożliwienie zaprezentowania talentów

Kryteria oceny:
• zachowanie formy plakatu
• zgodność z tematem
• interpretacja własna tematu
• walory artystyczne
• kompozycja i liternictwo
• warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

Nagrody:
1. Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), które będą uhonorowane nagrodami.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenia nagród odbędzie się 29.05.2016r. (niedziela) o godz.14.30 (na scenie) podczas PIKNIKU RODZINNEGO, który odbędzie się na Stadionie Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie.
4. Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział dzieci od I do VI klasy szkoły podstawowej.
2. Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź na temat konkursu w formie PLAKATU.

Plakat zaliczany jest do jednej z dziedzin sztuki. Powstaje na jednej stronie dużego formatu papieru. Ma charakter propagandowym lub reklamowy (nigdy wyłącznie informacyjny). Umieszczany jest w stałych, publicznych miejscach (rozklejany, umieszczany w witrynach).
Plakat stanowi zwartą formę graficzną. Wypełnia z reguły całą powierzchnię papieru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne są tak samo ważne jak informacja tekstowa. Napisy są często przetworzone artystycznie.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną (bez grafiki komputerowej). Techniki można łączyć.
4. Format plakatu: A1
5. Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa.
6. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie przedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

Regulamin i karta zgłoszeniowa

Plakat

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .