Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Protokół z posiedzenia jury

VIII Konkurs Plastyczny „KARTKA WIELKANOCNA”

W dniu 4 marca 2016 r. jury w składzie:
Przewodniczący:
Elżbieta Kalińska – dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury
Członkowie:
Tomasz Spychała – kierownik działu etnograficznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Anna Macińska – instruktor plastyki w Wieluńskim Domu Kultury
dokonało kwalifikacji i oceny nadesłanych prac.

Na VIII konkurs „Kartka Wielkanocna” wpłynęło 155 prac.
Do udziału w konkursie zakwalifikowano wszystkie prace.
W 5 kategoriach wiekowych oceniono następującą ilość prac:
– Przedszkola – 26
– Szkoły podstawowe kl. I-III – 55
– Szkoły podstawowe kl. IV-VI – 30
– Gimnazja i licea – 30
– Dorośli – 14

W konkursie wzięły udział prace dzieci, młodzieży i dorosłych z 18. placówek oświatowych,
wychowawczych i opiekuńczych:
Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu
Publiczne Przedszkole w Mokrsku
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu
Szkoła Podstawowa w Sieńcu
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
Szkoła Podstawowa w Białej
Publiczne Gimnazjum w Białej
Szkoła Podstawowa w Rudzie
Gimnazjum w Ostrówku
Publiczne Gimnazjum w Mierzycach
Miejsko Gminny Dom Kultury w Działoszynie
Zespół Szkół nr 3 w Lubiniu

Jury przyznało nagrody w następujących kategoriach:
PRZEDSZKOLA:
I miejsce – Zuzanna Nowak lat 5, Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu
II miejsce – Sandra Szczukiecka lat 6, zgłoszenie indywidualne
III miejsce – Hanna Ślusarczyk lat 4, Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III
I miejsce – Lena Woźniak lat 8, Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II miejsce – Antoni Grzeżółkowski lat 8, Szkoła Podstawowa w Rudzie
III miejsce – Wiktor Dzwończyk lat 9, Zespół Szkół nr 3 w Lubiniu

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI:
I miejsce – Alicja Lepla lat 12, Szkoła Podstawowa w Sieńcu
II miejsce – Agnieszka Wrzesińska lat 11, zgłoszenie indywidualne
III miejsce – Wiktoria Łukaszewska lat 11, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

GIMNAZJA I LICEA:
I miejsce – Natalia Szczepańska lat 13, Gimnazjum w Ostrówku
II miejsce – Julia Grabowska lat 15, Publiczne Gimnazjum w Białej
III miejsce – Paula Zawada lat 15, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi
im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu

DOROŚLI:
I miejsce – Krystyna Stępień, zgłoszenie indywidualne
II miejsce – Dorota Łyczkowska, Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
III miejsce – Blanka Dobrzańska, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku

Jury:
Elżbieta Kalińska
Tomasz Spychała
Anna Macińska

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .