Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Nowy znak graficzny

Znamy już zwycięzcę konkursu na znak graficzny Wieluńskiego Domu Kultury.

7 grudnia 2015 r. jury dokonało kwalifikacji i oceny nadesłanych prac. Na konkurs wpłynęło 16 prac sześciu autorów. Wszystkie zostały zakwalifikowane do konkursu i poddane ocenie jury, które spośród nadesłanych prac wyłoniło najlepszy projekt znaku graficznego, autorstwa pana Stanisława Pokorskiego z Olesna. Zwycięski projekt będzie oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Wieluńskiego Domu Kultury.

948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_L

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.