Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Wyniki konkursu „SPOTKANIE Z MARTWĄ NATURĄ”

4 listopada odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „SPOTKANIE Z MARTWĄ NATURĄ”. Jury oceniło 1229 prac
w 5 kategoriach wiekowych:

– szkoły podstawowe kl. I-III – 389 prac
– szkoły podstawowe kl. IV-VI – 552 prace
– gimnazja – 225 prac
– szkoły ponadgimnazjalne – 49 prac
– dorośli – 14 prac
W konkursie wzięło udział 21 prac nadesłanych indywidualnie oraz prace dzieci, młodzieży i dorosłych ze 167 placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Do udziału w konkursie nie zakwalifikowano prac, które wpłynęły po terminie podanym w Regulaminie Konkursu, dotarły uszkodzone, pogięte lub bez Karty Zgłoszenia.

Protokół z posiedzenia jury konkursu plastycznego „Spotkanie z martwą naturą”

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.