Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs na logo

Wieluński Dom Kultury ogłasza konkurs na znak graficzny placówki – logo. Do 30 listopada możecie zgłosić maksymalnie 3 propozycje. Zwycięzca otrzyma w nagrodę 500 zł.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników Wieluńskiego Domu Kultury.
2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac wykonanych indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna.
3. Każdy uczestnik/zespół może złożyć maksymalnie 3 projekty.
4. Zgłoszone logo może zawierać wersję skróconą nazwy instytucji (WDK) lub pełną nazwę (Wieluński Dom Kultury).
5. Jeżeli pełna nazwa instytucji lub jej skrócony odpowiednik nie jest integralną częścią projektu to powinien on być przedstawiony dodatkowo w wariantach zawierających:
a) skrót nazwy instytucji (WDK)
b) pełną nazwę instytucji (Wieluński Dom Kultury)
6. Zgłoszenia należy dostarczyc w postaci zamkniętej, podpisanej koperty do:
Wieluńskiego Domu Kultury do dnia 30 listopada 2015 r., zawierającej:
a) pliki elektroniczne zapisane na płycie CD w postaci:
– grafiki wektorowej – JPG, GIF, PNG, TIF
b) wydruk pracy konkursowej na białych kartkach o formacie A4 zawierających: – logo w wersji kolorowej w optymalnym rozmiarze i w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu – logo w wersji czarno-białej w optymalnym rozmiarze i w najmniejszym czytelnym pomniejszeniu.
c) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do konkursu.
7. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
8. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
9. Zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie przez organizatora swojego zgłoszenia do celów promocyjnych instytucji przed, w trakcie oraz po rozstrzygnięciu konkursu.
10. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik konkursu.

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .