Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs: Wieluń pędzlem malowany

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELUŃ PĘDZLEM MALOWANY”

konkurs w ramach zadania finansowanego ze środków Fundacji PZU

§ 1

CELE KONKURSU:

– stworzenie ilustracji do tomiku poezji „Wieluń wierszem pisany”

– promowanie Ziemi Wieluńskiej

– rozbudzanie patriotyzmu lokalnego

– wyrażanie ekspresji twórczej w wybranej formie plastycznej

– rozwijanie aktywności twórczej

§ 2

ORGANIZATOR KONKURSU: WIELUŃSKI DOM KULTURY

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych Ziemi Wieluńskiej

– każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę

– praca konkursowa ma mieć format A4,

– musi przedstawiać wizerunek miasta Wieluń: pejzaż, ulica, charakterystyczne budynki, miejsca ważne dla autora pracy

– ilustracja może zostać wykonana za pomocą wybranej techniki plastycznej: malarstwo, grafika, szkic, pastele, frotaż lub inne, jednak nie powinna zawierać doklejonych elementów (guziki, plastelina, bibuła)

– prace muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie zgłaszane do innych konkursów

– zgłoszone prace oceniane będą jako prace indywidualne, nie przyjmujemy prac zbiorowych

– w konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy ani osoby współpracujące z Organizatorem. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 4

WARUNKI ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:

– podpisane prace winny zostać złożone wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w siedzibie Wieluńskiego Domu Kultury, lub wysłane na adres:

WIELUŃSKI DOM KULTURY

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 5

98- 300 WIELUŃ

– prace należy złożyć do 20. 10. 2021 r.

– jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni zwycięzców konkursu

– na zwycięzców czekają cenne nagrody

– przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 22. 10. 2021 r.

– lista laureatów zostanie podana na fanpage oraz stronie internetowej Wieluńskiego Domu Kultury 

– wybrane prace zostaną wykorzystane w tomiku poezji „Wieluń wierszem pisany”

§ 5

UWAGI KOŃCOWE:

– Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w wydanym tomiku wierszy „Wieluń wierszem pisany”

– Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac podczas wystawy na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa pt. „Wieluń pędzlem malowany”

– zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora

– nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu do wykorzystania w innych edycjach konkursów

– uczestnictwo w konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu), będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury – Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WDK znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .