Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Konkurs „WALENTYNKOWY HANDMADE” rozstrzygnięty

 

 

 Konkurs

 „WALENTYNKOWY HANDMADE”

rozstrzygnięty!

 

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za piękne prace. 

Nasze jury  w składzie: dyrektor Elżbieta Kalińska, kierownik promocji Magdalena Wujec oraz Paulina Szkudlarek – Skotnicka animator kultury, wytypowało zwycięzców:

1️⃣ Kamila Nowak

2️⃣ Ewelina Byczak

3️⃣ Małgorzata Terczyńska

⭐️Po odbiór nagród zapraszamy od 22.02.2021 do Wieluńskiego Domu Kultury⭐️

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Wieluński Dom Kultury 

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do osób powyżej 16 r.ż. 

Cel:

Rozwijanie twórczej ekspresji w zróżnicowanej technice rękodzieła. 

Zasady konkursu: 

Praca konkursowa musi spełnić następujące warunki: 

 • praca musi być własnoręcznie wykonana dowolną techniką powszechnie uznawaną za handmade, np. haft, decoupage, rzeźba, ceramika, szycie…
 • pracę należy podpisać w czytelny i trwały sposób, podając imię, nazwisko autora oraz tytuł dzieła
 • uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową
 • zabezpieczone rękodzieło wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć Organizatorowi w terminie określonym w niniejszym Regulaminie 

Kryteria prac:

 • charakter walentynkowy
 • własnoręczne wykonanie
 • ogólne wartości artystyczne i estetyczne 

Termin i miejsce dostarczenia prac:

Pracę wraz z  Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do 18. 02. 2021 do sekretariatu Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98- 300 Wieluń.

 

 

Nagrody

Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury wyłoni 3 najlepsze prace 

Autorzy zwycięskich prac otrzymają bony na zakupy oraz nasze autorskie prace rękodzielnicze:

I miejsce- 200 zł

II miejsce – 150 zł

III miejsce – 100 zł

Uwagi końcowe

 • Organizator Konkursu wykorzysta Prace Konkursowe do akcji artystycznej na terenie naszego miasta.
 • uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • nagrody należy odebrać poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne z organizatorem konkursu.
 • nagrody nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora Konkursu
 • wyniki i fotorelacja z podsumowania konkursu zamieszczone będą na stronie wdkwielun.pl i facebooku Wieluńskiego Domu Kultury oraz Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa
 • Aby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty minimalna ilość prac zgłoszonych na konkurs musi wynosić 10. 
  • Jeżeli liczba ta będzie mniejsza, WDK zwróci uczestnikom prace.

   

Ogłoszenie wyników nastąpi 19.02. 2021 na stronie www.wdkwielun.pl

oraz na FB Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa.

Dodatkowe informacje w WDK pod nr tel. 43 843 86 40

Koordynator konkursu: Paulina Szkudlarek- Skotnicka

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu), będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury – Administratora Danych Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO. Dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez WDK znajdują się pod linkiem http://wdkwielun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Obowi%C4%85zek-informacyjny.pdf – zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. „Pomagając pszczołom, pomagamy sobie” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .