Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

ZWYCIĘZCY projektu „Przystanek 60+ „

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+

W Łódzkim Domu Kultury podsumowano realizację projektu „Przystanek 60+” w roku 2017. W trakcie gali wręczono  nagrody  Marszałka Województwa Łódzkiego dla najwybitniejszych twórców-amatorów uczestników „Przystanku 60+”. Wielunianki również znalazły się w gronie laureatek.

W kategorii malarstwo I miejsce zajęła Alina Olejnik,  wyróżnienia: Henryka Błasiak i Katarzyna Idaczyk. W kategorii gobelin wyróżniono pracę Czesławy Kowalskiej. W kategorii fotografia wyróżniono pracę Anny Walczak.

Galę uświetniłkoncert  w wykonaniu Ivo Orłowskiego.

Celemprzeglądu była prezentacja dorobku twórczości mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, integracja środowisk seniorskich. Podejmowane działania w ramach projektu służyły edukacji kulturalnej, budzeniu i rozwijaniu talentów artystycznych, podnoszeniu kompetencji i wiedzy o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Zadanie pn. „Poszukiwanie korzeni. Wielokulturowe warsztaty artystyczne” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie pn.: Program Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców Ziemi Wieluńskiej „Chrońmy nasze środowisko” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji.