Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

ZWYCIĘZCY projektu „Przystanek 60+ „

Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej Przystanek 60+

W Łódzkim Domu Kultury podsumowano realizację projektu „Przystanek 60+” w roku 2017. W trakcie gali wręczono  nagrody  Marszałka Województwa Łódzkiego dla najwybitniejszych twórców-amatorów uczestników „Przystanku 60+”. Wielunianki również znalazły się w gronie laureatek.

W kategorii malarstwo I miejsce zajęła Alina Olejnik,  wyróżnienia: Henryka Błasiak i Katarzyna Idaczyk. W kategorii gobelin wyróżniono pracę Czesławy Kowalskiej. W kategorii fotografia wyróżniono pracę Anny Walczak.

Galę uświetniłkoncert  w wykonaniu Ivo Orłowskiego.

Celemprzeglądu była prezentacja dorobku twórczości mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 60+, konfrontacja i wymiana doświadczeń, inspirowanie i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej, integracja środowisk seniorskich. Podejmowane działania w ramach projektu służyły edukacji kulturalnej, budzeniu i rozwijaniu talentów artystycznych, podnoszeniu kompetencji i wiedzy o działaniach animacyjnych w sferze twórczości kulturalnej osób 60+.

 

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Projekt kulturalny Wieluńska Karuzela Muzyczna. Integracja dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury.

Zadanie pn. „Pierwsza Wieluńska Karuzela Teatralna. Syreny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn.: "Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa i rozbudowa Kino-Teatru Syrena" zrealizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w wysokości 926 489,00zł