Wieluński Dom Kultury
Pokaż menu

Świąteczne konkursy

Wieluński Dom Kultury organizuje dwa konkursy: na całkiem naturalną szopkę bożonarodzeniową oraz na najpiękniejszy zimowy balkon. Szczegóły obu konkursów poniżej.

Konkurs na całkiem naturalną szopkę bożonarodzeniową

Szopkę należy wykonać wyłącznie z naturalnych materiałów (np. słoma, papier, trawa, mech, drewno, kora, wióry, gałęzie, masa papierowa, trocinowa, gips, nasiona i owoce drzew
i krzewów, jak: kasztany, żołędzie, głóg). Wielkość szopki dowolna: od malutkiej (np. z nasion słonecznika, kukurydzy, dyni) do nawet olbrzymiej (np. z gałęzi, drewna, słomy)
SZTUCZNE TWORZYWA ZAKAZANE!

Cele konkursu
• zachowanie tradycji wykonywania szopek
• prezentacja szopek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej
• kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców naszej gminy wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia
• rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Uczestnicy konkursu
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• dzieci 10 – 13 lat
• młodzież 14 – 18 lat
• osoby dorosłe

Warunki uczestnictwa
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane samodzielnie, indywidualnie lub grupowo.
Pracę należy podpisać w widocznym miejscu podając:
– imię i nazwisko autora/autorów
– kategorię wiekową
Wraz z pracą należy dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

NAGRODY
Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury oceni prace, wyłoni najlepsze
i przyzna nagrody finansowe w trzech kategoriach wiekowych:
1) Dzieci:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł
2) Młodzież:
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 250 zł
3) Dorośli:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł

W przypadku nagrodzenia pracy zbiorowej nagroda nie zmienia swej wartości.
W przypadku pracy zbiorowej o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego autora pracy.
Nagrodę finansową osoby niepełnoletniej musi odebrać rodzic/opiekun prawny dziecka
za okazaniem dowodu osobistego.
Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w danej kategorii.
Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród rzeczowych dla autorów wyróżniających się prac.

Kryteria oceny prac
• oryginalność i stylistyka formy
• umiejętne zastosowanie materiałów
• zgodność z ideą konkursu
• estetyka wykonania

Termin i miejsce dostarczenia prac
14 i 15 grudnia 2016 r. (środa i czwartek) w godz. 10.00 – 18.00
Prace przyjmujemy tylko w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Królewskiej 1.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:
18 grudnia 2016 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego

Pokonkursowa wystawa
Wszystkie szopki spełniające kryteria konkursu będą wyeksponowane na placu Legionów
w okresie świątecznym.

Inne postanowienia
Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
Organizator może wyrazić zgodę na odbiór prac przez autorów jedynie po zakończeniu wystawy pokonkursowej, tj. 27.12.2016 r. w godz. 8.00 – 12.00 z placu Legionów przy pomocy pracownika WDK.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 43 843 86 40

Regulamin i karta zgłoszeniowa – plik

plakat-szopka-i-balkon2

Konkurs na najpiękniejszy zimowy balkon

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Wieluń.

Celem konkursu jest :
– Podniesienie estetyki balkonów architektury mieszkalnej w naszej gminie
– Wyrabianie u mieszkańców nawyku dbałości o otoczenie, w którym żyjemy
– Inspirowanie mieszkańców naszej gminy do współtworzenia świątecznej atmosfery w mieście poprzez upiększanie balkonów
– Wzbogacanie i uatrakcyjnianie wizerunku miasta i gminy

Ocenie będą podlegały:
• kompozycja i nastrojowość dekoracji
• zgoda z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka
• nawiązanie do przyrodniczych, społecznych i kulturowych tradycji
• ogólne wrażenie estetyczne

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe:
• I miejsce – 500 zł
• II miejsce – 300 zł
• III miejsce – 200 zł

Termin przyjmowania Zgłoszeń Udziału w Konkursie mija 30 grudnia 2016 r.
Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 4 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej WDK przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Uroczystość uświetni Koncert Noworoczny.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa – plik

Pokaż panel
Pracownia muzyki
Pracownia plastyki
Pracownia arteterapii
Pracownia ruchu
Kluby
Wieluński Uniwersytet trzeciego wieku


Kontakt

Wieluński Dom Kultury
Krakowskie Przedmieście 5
98-300 Wieluń
tel. 43 843 86 40
Więcej...

Deklaracja dostępności

Więcej...

Zadanie pn. "Krzesimir Dębski-dzieło na orkiestrę mieszaną z udziałem solisty” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zadanie pn. „Promujemy ekologię” dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Zadanie pn. „Cyfryzacja sali kameralnej Kino Teatru-Syrena w Wieluniu” w ramach „Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin – Cyfryzacja”.

Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia kinowego i ekranu kinowego w Sali kameralnej Kino Teatru Syrena w ramach programu operacyjnego Rozwój kin – Modernizacja Kin” dofinansowane z środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej .